Växthuseffektens konsekvenser och klimatet

Är du nyfiken på att lära dig mer om hur Växthuseffekten fungerar?

Detta uttryck som används i samband med klimatförändringar, klimatdebatter och den globala uppvärmningen. I dagens program kommer vi att reda ut vad växthuseffekten är och vilka konsekvenser en förstärkt växthuseffekt ger på jordens klimat.

https://www.youtube.com/watch?v=7QFLyEKERXM